نمونه 271 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

previous
271
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 271
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 268غضروفی با پوست ضخیم
268
عمل بینی شماره 269غضروفی با پوست ضخیم
269
عمل بینی شماره 270غضروفی با پوست ضخیم
270
عمل بینی شماره 271غضروفی با پوست ضخیم
271
عمل بینی شماره 272غضروفی با پوست ضخیم
272
عمل بینی شماره 273غضروفی با پوست ضخیم
273
عمل بینی شماره 274گوشتی
274