نمونه 293 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است.

previous
293
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 293
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 290غضروفی با پوست ضخیم
290
عمل بینی شماره 291غضروفی با پوست ضخیم
291
عمل بینی شماره 292غضروفی با پوست ضخیم
292
عمل بینی شماره 293غضروفی با پوست ضخیم
293
عمل بینی شماره 294غضروفی با پوست ضخیم
294
عمل بینی شماره 295غضروفی با پوست ضخیم
295
عمل بینی شماره 296
296