نمونه 296 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی


previous
296
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 296
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 293غضروفی با پوست ضخیم
293
عمل بینی شماره 294غضروفی با پوست ضخیم
294
عمل بینی شماره 295غضروفی با پوست ضخیم
295
عمل بینی شماره 296
296
عمل بینی شماره 297غضروفی با پوست ضخیم
297
عمل بینی شماره 298غضروفی با پوست ضخیم
298
عمل بینی شماره 299غضروفی با پوست ضخیم
299