نمونه 297 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

previous
297
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 297
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 294غضروفی با پوست ضخیم
294
عمل بینی شماره 295غضروفی با پوست ضخیم
295
عمل بینی شماره 296
296
عمل بینی شماره 297غضروفی با پوست ضخیم
297
عمل بینی شماره 298غضروفی با پوست ضخیم
298
عمل بینی شماره 299غضروفی با پوست ضخیم
299
عمل بینی شماره 300غضروفی با پوست ضخیم
300