نمونه 106 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
106
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, semi fancy result. Case number 106
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 103غضروفی (استخوانی)
103
عمل بینی شماره 104غضروفی با پوست ضخیم
104
عمل بینی شماره 105گوشتی
105
عمل بینی شماره 106گوشتی
106
عمل بینی شماره 107گوشتی
107
عمل بینی شماره 108گوشتی
108
عمل بینی شماره 109غضروفی با پوست ضخیم
109