نمونه 109 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
109
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 109
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 106گوشتی
106
عمل بینی شماره 107گوشتی
107
عمل بینی شماره 108گوشتی
108
عمل بینی شماره 109غضروفی با پوست ضخیم
109
عمل بینی شماره 110غضروفی با پوست ضخیم
110
عمل بینی شماره 111غضروفی با پوست ضخیم
111
عمل بینی شماره 112غضروفی با پوست ضخیم
112