نمونه 111 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است.
Englishٍ

previous
111
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 111
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 108گوشتی
108
عمل بینی شماره 109غضروفی با پوست ضخیم
109
عمل بینی شماره 110غضروفی با پوست ضخیم
110
عمل بینی شماره 111غضروفی با پوست ضخیم
111
عمل بینی شماره 112غضروفی با پوست ضخیم
112
عمل بینی شماره 113غضروفی (استخوانی)
113
عمل بینی شماره 114غضروفی (استخوانی)
114