نمونه 113 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
113
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 113
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 110غضروفی با پوست ضخیم
110
عمل بینی شماره 111غضروفی با پوست ضخیم
111
عمل بینی شماره 112غضروفی با پوست ضخیم
112
عمل بینی شماره 113غضروفی (استخوانی)
113
عمل بینی شماره 114غضروفی (استخوانی)
114
عمل بینی شماره 115گوشتی
115
عمل بینی شماره 116غضروفی با پوست ضخیم
116