نمونه 119 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
119
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 119
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 116غضروفی با پوست ضخیم
116
عمل بینی شماره 117غضروفی با پوست ضخیم
117
عمل بینی شماره 118غضروفی با پوست ضخیم
118
عمل بینی شماره 119غضروفی (استخوانی)
119
عمل بینی شماره 120گوشتی
120
عمل بینی شماره 121گوشتی
121
عمل بینی شماره 122گوشتی با غضروف های قوی
122