نمونه 129 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
129
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 129
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 126غضروفی با پوست ضخیم
126
عمل بینی شماره 127غضروفی با پوست ضخیم
127
عمل بینی شماره 128غضروفی (استخوانی)
128
عمل بینی شماره 129غضروفی با پوست ضخیم
129
عمل بینی شماره 130گوشتی
130
عمل بینی شماره 131گوشتی
131
عمل بینی شماره 132غضروفی با پوست ضخیم
132