نمونه 130 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
130
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 130
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 127غضروفی با پوست ضخیم
127
عمل بینی شماره 128غضروفی (استخوانی)
128
عمل بینی شماره 129غضروفی با پوست ضخیم
129
عمل بینی شماره 130گوشتی
130
عمل بینی شماره 131گوشتی
131
عمل بینی شماره 132غضروفی با پوست ضخیم
132
عمل بینی شماره 133غضروفی (استخوانی)
133