نمونه 131 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. سایز بینی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
131
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 131
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 128غضروفی (استخوانی)
128
عمل بینی شماره 129غضروفی با پوست ضخیم
129
عمل بینی شماره 130گوشتی
130
عمل بینی شماره 131گوشتی
131
عمل بینی شماره 132غضروفی با پوست ضخیم
132
عمل بینی شماره 133غضروفی (استخوانی)
133
عمل بینی شماره 134غضروفی با پوست ضخیم
134