نمونه 153 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. قوز خفیف بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.
Englishٍ

previous
153
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 153
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 150غضروفی با پوست ضخیم
150
عمل بینی شماره 151غضروفی با پوست ضخیم
151
عمل بینی شماره 152غضروفی با پوست ضخیم
152
عمل بینی شماره 153غضروفی با پوست ضخیم
153
عمل بینی شماره 154غضروفی با پوست ضخیم
154
عمل بینی شماره 155غضروفی با پوست ضخیم
155
عمل بینی شماره 156غضروفی با پوست ضخیم
156