نمونه 168 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است.
Englishٍ

previous
168
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 168
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 165گوشتی با غضروف های قوی
165
عمل بینی شماره 166گوشتی با غضروف های قوی
166
عمل بینی شماره 167غضروفی با پوست ضخیم
167
عمل بینی شماره 168غضروفی (استخوانی)
168
عمل بینی شماره 169غضروفی با پوست ضخیم
169
عمل بینی شماره 170غضروفی با پوست ضخیم
170
عمل بینی شماره 171گوشتی با غضروف های قوی
171