نمونه 17 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
17
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 17
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 14غضروفی (استخوانی)
14
عمل بینی شماره 15غضروفی (استخوانی)
15
عمل بینی شماره 16غضروفی (استخوانی)
16
عمل بینی شماره 17گوشتی با غضروف های قوی
17
عمل بینی شماره 18غضروفی با پوست ضخیم
18
عمل بینی شماره 19گوشتی
19
عمل بینی شماره 20غضروفی با پوست ضخیم
20