نمونه 177 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. قوز بینی برداشته شده است.
Englishٍ

previous
177
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 177
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 174گوشتی با غضروف های قوی
174
عمل بینی شماره 175گوشتی
175
عمل بینی شماره 176گوشتی با غضروف های قوی
176
عمل بینی شماره 177غضروفی (استخوانی)
177
عمل بینی شماره 178غضروفی (استخوانی)
178
عمل بینی شماره 179غضروفی (استخوانی)
179
عمل بینی شماره 180غضروفی (استخوانی)
180