نمونه 20 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.
Englishٍ

previous
20
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 20
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 17گوشتی با غضروف های قوی
17
عمل بینی شماره 18غضروفی با پوست ضخیم
18
عمل بینی شماره 19گوشتی
19
عمل بینی شماره 20غضروفی با پوست ضخیم
20
عمل بینی شماره 21غضروفی با پوست ضخیم
21
عمل بینی شماره 22غضروفی با پوست ضخیم
22
عمل بینی شماره 23گوشتی
23