نمونه 203 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. غیرقرینگی سوراخ های بینی اصلاح شده است. پهنای نوک بینی کاهش داده شده است. نوک بینی باریک تر شده و به آن شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
203
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, semi fancy result. Case number 203
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 200گوشتی
200
عمل بینی شماره 201گوشتی
201
عمل بینی شماره 202غضروفی با پوست ضخیم
202
عمل بینی شماره 203گوشتی با غضروف های قوی
203
عمل بینی شماره 204گوشتی با غضروف های قوی
204
عمل بینی شماره 205گوشتی با غضروف های قوی
205
عمل بینی شماره 206غضروفی با پوست ضخیم
206