نمونه 205 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. اندازه سوراخ های بینی کاسته شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
205
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, semi fancy result. Case number 205
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 202غضروفی با پوست ضخیم
202
عمل بینی شماره 203گوشتی با غضروف های قوی
203
عمل بینی شماره 204گوشتی با غضروف های قوی
204
عمل بینی شماره 205گوشتی با غضروف های قوی
205
عمل بینی شماره 206غضروفی با پوست ضخیم
206
عمل بینی شماره 207غضروفی با پوست ضخیم
207
عمل بینی شماره 208غضروفی با پوست ضخیم
208