نمونه 23 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. فرورفتگی بین بینی و پیشانی پر شده است.

Englishٍ

previous
23
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 23
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 20غضروفی با پوست ضخیم
20
عمل بینی شماره 21غضروفی با پوست ضخیم
21
عمل بینی شماره 22غضروفی با پوست ضخیم
22
عمل بینی شماره 23گوشتی
23
عمل بینی شماره 24غضروفی با پوست ضخیم
24
عمل بینی شماره 25غضروفی (استخوانی)
25
عمل بینی شماره 26غضروفی (استخوانی)
26