نمونه 242 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است.

Englishٍ

previous
242
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 242
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 239غضروفی (استخوانی)
239
عمل بینی شماره 240غضروفی (استخوانی)
240
عمل بینی شماره 241گوشتی
241
عمل بینی شماره 242غضروفی (استخوانی)
242
عمل بینی شماره 243گوشتی با غضروف های قوی
243
عمل بینی شماره 244گوشتی با غضروف های قوی
244
عمل بینی شماره 245غضروفی (استخوانی)
245