نمونه 248 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
248
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 248
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 245غضروفی (استخوانی)
245
عمل بینی شماره 246غضروفی (استخوانی)
246
عمل بینی شماره 247غضروفی با پوست ضخیم
247
عمل بینی شماره 248غضروفی با پوست ضخیم
248
عمل بینی شماره 249گوشتی
249
عمل بینی شماره 250گوشتی
250
عمل بینی شماره 251غضروفی با پوست ضخیم
251