نمونه 27 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
27
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 27
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 24غضروفی با پوست ضخیم
24
عمل بینی شماره 25غضروفی (استخوانی)
25
عمل بینی شماره 26غضروفی (استخوانی)
26
عمل بینی شماره 27غضروفی با پوست ضخیم
27
عمل بینی شماره 28غضروفی با پوست ضخیم
28
عمل بینی شماره 29غضروفی با پوست ضخیم
29
عمل بینی شماره 30غضروفی (استخوانی)
30