نمونه 281 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
281
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 281

عمل بینی شماره 278غضروفی با پوست ضخیم
278
عمل بینی شماره 279غضروفی با پوست ضخیم
279
عمل بینی شماره 280غضروفی با پوست ضخیم
280
عمل بینی شماره 281غضروفی با پوست ضخیم
281
عمل بینی شماره 282غضروفی با پوست ضخیم
282
عمل بینی شماره 283غضروفی با پوست ضخیم
283
عمل بینی شماره 284غضروفی با پوست ضخیم
284