نمونه 29 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. فرورفتگی بین بینی و پیشانی پر شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.
Englishٍ

previous
29
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 29
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 26غضروفی (استخوانی)
26
عمل بینی شماره 27غضروفی با پوست ضخیم
27
عمل بینی شماره 28غضروفی با پوست ضخیم
28
عمل بینی شماره 29غضروفی با پوست ضخیم
29
عمل بینی شماره 30غضروفی (استخوانی)
30
عمل بینی شماره 31غضروفی (استخوانی)
31
عمل بینی شماره 32غضروفی با پوست ضخیم
32