نمونه 295 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.
Englishٍ

previous
295
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 295
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 292غضروفی با پوست ضخیم
292
عمل بینی شماره 293
293
عمل بینی شماره 294
294
عمل بینی شماره 295غضروفی با پوست ضخیم
295
عمل بینی شماره 296
296
عمل بینی شماره 297غضروفی (استخوانی)
297
عمل بینی شماره 298غضروفی (استخوانی)
298