نمونه 3 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
3
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 3
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 1غضروفی (استخوانی)
1
عمل بینی شماره 2غضروفی (استخوانی)
2
عمل بینی شماره 3غضروفی (استخوانی)
3
عمل بینی شماره 4غضروفی (استخوانی)
4
عمل بینی شماره 5غضروفی (استخوانی)
5
عمل بینی شماره 6گوشتی
6
عمل بینی شماره 7غضروفی با پوست ضخیم
7