نمونه 30 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
30
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 30
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 27غضروفی با پوست ضخیم
27
عمل بینی شماره 28غضروفی با پوست ضخیم
28
عمل بینی شماره 29غضروفی با پوست ضخیم
29
عمل بینی شماره 30غضروفی (استخوانی)
30
عمل بینی شماره 31غضروفی (استخوانی)
31
عمل بینی شماره 32غضروفی با پوست ضخیم
32
عمل بینی شماره 33غضروفی (استخوانی)
33