نمونه 321 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
321
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 321
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 318غضروفی (استخوانی)
318
عمل بینی شماره 319غضروفی (استخوانی)
319
عمل بینی شماره 320غضروفی (استخوانی)
320
عمل بینی شماره 321غضروفی (استخوانی)
321
عمل بینی شماره 322غضروفی با پوست ضخیم
322
عمل بینی شماره 323غضروفی با پوست ضخیم
323
عمل بینی شماره 324غضروفی (استخوانی)
324