نمونه 327 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
327
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 327
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 324غضروفی (استخوانی)
324
عمل بینی شماره 325غضروفی (استخوانی)
325
عمل بینی شماره 326غضروفی با پوست ضخیم
326
عمل بینی شماره 327غضروفی با پوست ضخیم
327
عمل بینی شماره 328غضروفی (استخوانی)
328
عمل بینی شماره 329غضروفی با پوست ضخیم
329
عمل بینی شماره 330غضروفی با پوست ضخیم
330