نمونه 33 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. طول بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است.

Englishٍ

previous
33
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 33
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 30غضروفی (استخوانی)
30
عمل بینی شماره 31غضروفی (استخوانی)
31
عمل بینی شماره 32غضروفی با پوست ضخیم
32
عمل بینی شماره 33غضروفی (استخوانی)
33
عمل بینی شماره 34غضروفی (استخوانی)
34
عمل بینی شماره 35غضروفی (استخوانی)
35
عمل بینی شماره 36غضروفی با پوست ضخیم
36