نمونه 343 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
343
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 343
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 340غضروفی (استخوانی)
340
عمل بینی شماره 341غضروفی (استخوانی)
341
عمل بینی شماره 342غضروفی (استخوانی)
342
عمل بینی شماره 343غضروفی با پوست ضخیم
343
عمل بینی شماره 344گوشتی
344
عمل بینی شماره 345غضروفی با پوست ضخیم
345
عمل بینی شماره 346غضروفی با پوست ضخیم
346