نمونه 358 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
358
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 358

عمل بینی شماره 355غضروفی (استخوانی)
355
عمل بینی شماره 356غضروفی (استخوانی)
356
عمل بینی شماره 357غضروفی (استخوانی)
357
عمل بینی شماره 358غضروفی (استخوانی)
358
عمل بینی شماره 359غضروفی (استخوانی)
359
عمل بینی شماره 360غضروفی (استخوانی)
360
عمل بینی شماره 361غضروفی (استخوانی)
361