نمونه 39 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
39
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 39
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 36غضروفی با پوست ضخیم
36
عمل بینی شماره 37غضروفی با پوست ضخیم
37
عمل بینی شماره 38گوشتی با غضروف های قوی
38
عمل بینی شماره 39غضروفی (استخوانی)
39
عمل بینی شماره 40غضروفی (استخوانی)
40
عمل بینی شماره 41
41
عمل بینی شماره 42غضروفی با پوست ضخیم
42