نمونه 4 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. طول بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. نوک بینی کوچک شده است.
Englishٍ

previous
4
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 4
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 1غضروفی (استخوانی)
1
عمل بینی شماره 2غضروفی (استخوانی)
2
عمل بینی شماره 3غضروفی (استخوانی)
3
عمل بینی شماره 4غضروفی (استخوانی)
4
عمل بینی شماره 5غضروفی (استخوانی)
5
عمل بینی شماره 6گوشتی
6
عمل بینی شماره 7غضروفی با پوست ضخیم
7