نمونه 400 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. از تفاوت های بینی نیمه فانتزی با بینی طبیعی در زاویه اجزاء بینی با صورت است برای مثال زاویه بینی و پیشانی تندتر و عمیق تر به همراه زاویه بینی و لب بازتر بایستی شود که بینی حالت نیمه فانتزی به خود بگیرد. همچنین در بینی نیمه فانتزی قوس پشت بینی نسبت به حالت طبیعی بیشتر است.

Englishٍ

previous
400
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 400
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 397غضروفی (استخوانی)
397
عمل بینی شماره 398غضروفی (استخوانی)
398
عمل بینی شماره 399غضروفی با پوست ضخیم
399
عمل بینی شماره 400غضروفی با پوست ضخیم
400
عمل بینی شماره 401غضروفی با پوست ضخیم
401
عمل بینی شماره 402غضروفی با پوست ضخیم
402
عمل بینی شماره 403غضروفی با پوست ضخیم
403