نمونه 410 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. از آن جا که زاویه بین بینی و لب افزایش یافته و زاویه بینی و پیشانی عمیق تر شده، چهره حالت نیمه فانتزی به خود گرفته است. در این حالت چهره بیشتر جلب توجه می کند و نگاه اطرافیان را بیشتر به خود جذب می کند.

Englishٍ

previous
410
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 410
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 407غضروفی (استخوانی)
407
عمل بینی شماره 408غضروفی (استخوانی)
408
عمل بینی شماره 409غضروفی (استخوانی)
409
عمل بینی شماره 410غضروفی (استخوانی)
410
عمل بینی شماره 411غضروفی (استخوانی)
411
عمل بینی شماره 412غضروفی (استخوانی)
412
عمل بینی شماره 413غضروفی با پوست ضخیم
413