نمونه 412 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
412
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 412
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 409غضروفی (استخوانی)
409
عمل بینی شماره 410غضروفی (استخوانی)
410
عمل بینی شماره 411غضروفی (استخوانی)
411
عمل بینی شماره 412غضروفی (استخوانی)
412
عمل بینی شماره 413غضروفی با پوست ضخیم
413
عمل بینی شماره 414غضروفی با پوست ضخیم
414
عمل بینی شماره 415گوشتی
415