نمونه 42 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است. فرورفتگی بین بینی و پیشانی پر شده است.

Englishٍ

previous
42
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 42
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 39غضروفی (استخوانی)
39
عمل بینی شماره 40غضروفی (استخوانی)
40
عمل بینی شماره 41
41
عمل بینی شماره 42غضروفی با پوست ضخیم
42
عمل بینی شماره 43غضروفی (استخوانی)
43
عمل بینی شماره 44غضروفی (استخوانی)
44
عمل بینی شماره 45غضروفی با پوست ضخیم
45