نمونه 459 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
459
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 459

عمل بینی شماره 456غضروفی (استخوانی)
456
عمل بینی شماره 457غضروفی (استخوانی)
457
عمل بینی شماره 458غضروفی (استخوانی)
458
عمل بینی شماره 459
459
عمل بینی شماره 460
460
عمل بینی شماره 461غضروفی (استخوانی)
461
عمل بینی شماره 462غضروفی (استخوانی)
462