نمونه 462 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
462
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 462

عمل بینی شماره 459
459
عمل بینی شماره 460
460
عمل بینی شماره 461غضروفی (استخوانی)
461
عمل بینی شماره 462غضروفی (استخوانی)
462
عمل بینی شماره 463
463
عمل بینی شماره 464
464
عمل بینی شماره 465غضروفی (استخوانی)
465