نمونه 48 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است.
Englishٍ

previous
48
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 48
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 45غضروفی با پوست ضخیم
45
عمل بینی شماره 46غضروفی با پوست ضخیم
46
عمل بینی شماره 47غضروفی (استخوانی)
47
عمل بینی شماره 48گوشتی
48
عمل بینی شماره 49غضروفی با پوست ضخیم
49
عمل بینی شماره 50غضروفی (استخوانی)
50
عمل بینی شماره 51غضروفی (استخوانی)
51