نمونه 484 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
484
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 484
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 481غضروفی با پوست ضخیم
481
عمل بینی شماره 482غضروفی با پوست ضخیم
482
عمل بینی شماره 483غضروفی (استخوانی)
483
عمل بینی شماره 484غضروفی (استخوانی)
484
عمل بینی شماره 485غضروفی (استخوانی)
485
عمل بینی شماره 486غضروفی (استخوانی)
486
عمل بینی شماره 487غضروفی (استخوانی)
487