نمونه 49 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
49
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 49
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 46غضروفی با پوست ضخیم
46
عمل بینی شماره 47غضروفی (استخوانی)
47
عمل بینی شماره 48گوشتی
48
عمل بینی شماره 49غضروفی با پوست ضخیم
49
عمل بینی شماره 50غضروفی (استخوانی)
50
عمل بینی شماره 51غضروفی (استخوانی)
51
عمل بینی شماره 52غضروفی (استخوانی)
52