نمونه 494 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است. نوک بینی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
494
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 494
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 491غضروفی (استخوانی)
491
عمل بینی شماره 492غضروفی (استخوانی)
492
عمل بینی شماره 493غضروفی با پوست ضخیم
493
عمل بینی شماره 494غضروفی با پوست ضخیم
494
عمل بینی شماره 495گوشتی با غضروف های قوی
495
عمل بینی شماره 496گوشتی با غضروف های قوی
496
عمل بینی شماره 497غضروفی (استخوانی)
497