نمونه 50 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
50
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 50
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 47غضروفی (استخوانی)
47
عمل بینی شماره 48گوشتی
48
عمل بینی شماره 49غضروفی با پوست ضخیم
49
عمل بینی شماره 50غضروفی (استخوانی)
50
عمل بینی شماره 51غضروفی (استخوانی)
51
عمل بینی شماره 52غضروفی (استخوانی)
52
عمل بینی شماره 53غضروفی (استخوانی)
53