نمونه 508 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
508
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 508
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 505غضروفی با پوست ضخیم
505
عمل بینی شماره 506غضروفی با پوست ضخیم
506
عمل بینی شماره 507غضروفی (استخوانی)
507
عمل بینی شماره 508غضروفی (استخوانی)
508
عمل بینی شماره 509غضروفی (استخوانی)
509
عمل بینی شماره 510غضروفی (استخوانی)
510
عمل بینی شماره 511غضروفی (استخوانی)
511