نمونه 51 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. طول بینی کاهش داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
51
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 51
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 48گوشتی
48
عمل بینی شماره 49غضروفی با پوست ضخیم
49
عمل بینی شماره 50غضروفی (استخوانی)
50
عمل بینی شماره 51غضروفی (استخوانی)
51
عمل بینی شماره 52غضروفی (استخوانی)
52
عمل بینی شماره 53غضروفی (استخوانی)
53
عمل بینی شماره 54غضروفی (استخوانی)
54