نمونه 512 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
512
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 512

عمل بینی شماره 509غضروفی (استخوانی)
509
عمل بینی شماره 510غضروفی (استخوانی)
510
عمل بینی شماره 511غضروفی (استخوانی)
511
عمل بینی شماره 512غضروفی (استخوانی)
512
عمل بینی شماره 513غضروفی (استخوانی)
513
عمل بینی شماره 514غضروفی (استخوانی)
514
عمل بینی شماره 515غضروفی (استخوانی)
515