نمونه 514 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
514
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 514
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 511غضروفی (استخوانی)
511
عمل بینی شماره 512غضروفی (استخوانی)
512
عمل بینی شماره 513غضروفی (استخوانی)
513
عمل بینی شماره 514غضروفی (استخوانی)
514
عمل بینی شماره 515غضروفی (استخوانی)
515
عمل بینی شماره 516غضروفی (استخوانی)
516
عمل بینی شماره 517گوشتی با غضروف های قوی
517